ปัญหา Yii2 Connect MSSQL แล้วไม่เป็นภาษาไทย


จากที่สามารถ connect mssql ได้แล้ว ดึงข้อมูลมาได้แล้ว ข้อมูลใน db เป็นภาษาไทย แต่พอดึงข้อมูลมาแสดงแล้วกลับเป็นแบบนี้ ?????????????????????????????

ปัญหา Yii2 Connect MSSQL แล้วไม่เป็นภาษาไทย

ให้ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/freetsd.conf ในส่วนของ global ให้แทนค่านี้แทนของเดิม (สำรองไฟล์ไว้ก่อนก็ดี)

[global] tds version = 8.0 port = 1433 // กำหนดตามพอร์ตที่ใช้เชื่อมต่อ mssql server ถ้าไม่เสร็จก็จะเป็นค่า default
 client charset = UTF-8
 debug flags = 0x4fff
 timeout = 180
 connect timeout = 180
 text size = 20971520

จากนั้น refress หน้าเว็บดู..แท่น แท๊นนนนนน

ปัญหา Yii2 Connect MSSQL แล้วไม่เป็นภาษาไทย

เพิ่มเติม.
ให้เพิ่ม charset=UTF-8 เข้าไปใน connection ด้วย
'dsn' => 'dblib:host=you_ipaddess;charset=UTF-8;dbname=YourDB',
'dsn' => 'sqlsrv:server=you_ipaddess;charset=UTF-8;database=YourDB',

 

ปล. เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เป็น CentOS 6.5 ,PHP 5.5 ,MSSQL 2008 ,DB Unicode => Utf8 , DBLIB Connect

แสดงความคิดเห็น

ความเห็น